Text Size - font + font    Print Print     
Help

Untuk menggunakan sistem ini, pemohon harus ada pemahaman hukum Faraid atau Hukum Pewarisan Islam. Pemohon harus telah faham dan membaca Soalan Lazim Hukum Faraid dan pemohon adalah:
  1. Pewaris (seorang Muslim) bagi si mati (seorang Muslim)
Atau salah SATU dari yang di bawah:
  1. Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)
  2. Syarikat guaman, bagi pihak pewaris
  3. Syarikat Perundingan atau agensi, bagi pihak pewaris
  4. Mahkamah
Dan Sijil Warisan ini diperlukan untuk perbicaraan berkaitan dengan pentadbiran atau pembahagian harta si mati, mengikut Hukum Islam.

Syarikat Guaman, syarikat perundingan dan agensi dikehendaki untuk menyerah Akuan Berkanun pewaris apabila mengambil Sijil Warisan. 

Klik "Saya Setuju" jika anda bersetuju dengan perkara di atas.

Borang ini boleh mengambil 20 minit untuk di isi.

Keterangan berikut diperlukan untuk mengisi borang permohonan ini:
* Sijil kematian si mati
* Kad pengenalan pemohon dan ahli-ahli waris yang lain.
* Surat Akuan Berkanun

Sesi ini akan berakhir dalam masa 20 minit. Sila pastikan segala keterangan yang diperlukan tersedia ada.