English|Bahasa Melayu
Mahkamah Syariah Singapura
| Contact Info |Feedback | Sitemap
home aboutus divorce ancillarymatters courtprocess inheritance courtforms usefullinks faqs

 Berkenaan Perceraian
  
 Perceraian Di Dalam Islam
  
 Perceraian Bukan Huraian
  
 Kesan-kesan Perceraian
  
 Situasi Setelah Berpisah
  
 Penilaian
 
Jenis-Jenis Perceraian
  
 Talak
  
 Cerai Ta'lik
  
 Fasakh
  
 Khulu'
  
 
 


FASAKH
....................................................


Fasakh bererti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya boleh diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan Hakim mensabitkannya setelah perbicaraan. Fasakh boleh berlaku dengan beberapa sebab sebagaimana terdapat di Fasal 49 (1) undang-undang Amla seperti berikut :
 1. Suami telah mencuaikan pemberian nafkah atau tidak memberi nafkah untuknya selama tiga bulan.

 2. Suami telah dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih dan hukuman itu telah menjadi muktamat.

 3. Suami tidak menjalankan kewajipan-kewajipannya sebagai seorang suami terhadap isterinya selama satu tahun dengan tiada sebab yang munasabah.

 4. Suami mati pucuk pada masa berkahwin dan terus-menerus begitu.

 5. Suami gila atau mengidap penyakit merana yang akan mengambil masa yang panjang untuk menyembuhkannya atau tiada harapan sembuh dan jika diteruskan perhubungan suami-isteri akan menjejas kesihatan isteri.

 6. Suami berlaku kejam terhadap isteri iaitu seperti :
  1. Selalu memukul isteri atau menjadikan kehidupannya sengsara disebabkan oleh kelakuannya yang kejam sekalipun tanpa menggunakan kekerasan.
  2. Bercampur gaul dengan perempuan-perempuan lucah atau hidup dalam kehinaan.
  3. Mencuba memaksa isteri supaya hidup lucah.
  4. Menghalang isteri daripada melaksanakan perintah agama.
  5. Tinggal dan bersekedudukan dengan perempuan lain yang bukan isterinya.
  6. Jika suami mempunyai isteri lebih dari satu, suami tersebut tidak melayannya dengan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam.

 7. Kerana sesuatu sebab yang lain yang diakui sah untuk cerai fasakh di bawah hukum Islam.