English|Bahasa Melayu
Mahkamah Syariah Singapura
| Contact Info |Feedback | Sitemap
home aboutus divorce ancillarymatters courtprocess inheritance courtforms usefullinks faqs
 


Peringkat Saman
....................................................

SSetiap pendaftaran cerai di Mahkamah perlu dilakukan dengan cara membuat saman. Pendaftaran ini dibuat di Mahkamah Syariah di Family Link @ Lengkok Bahru. Di peringkat ini pasangan dikehendaki melakukan beberapa perkara seperti berikut:
  1. Plaintif (suami atau isteri) yang membuat saman dikehendaki membayar pendaftaran saman, mengisi borang Penyataan Kes (case statement) dan mengangkat sumpah.
  2. Pegawai Mahkamah akan memberikan salinan saman kepada Plaintif bersama tarikh sesi pengantaraan.
  3. Defendan (suami atau isteri) dikehendaki menandatangani surat saman yang telah dikeluarkan oleh pasangannya dan mengisi borang Penyataan Pembelaan (Defence Statement) yang disediakan (jika beliau hadir semasa saman dibuat).
  4. Jika pihak Defendan tidak hadir semasa saman dibuka, maka pegawai Mahkamah akan menyerahkan saman tersebut kepada Defenden di alamat yang diberikan.
  5. Setelah menerima surat saman, Defendan dikehendaki mengisi borang Penyataan Pembelaan (Defence Statement) dan mengembalikannya kepada Mahkamah dalam tempoh 21 hari.