English|Bahasa Melayu
Mahkamah Syariah Singapura
| Contact Info |Feedback | Sitemap
home aboutus divorce ancillarymatters courtprocess inheritance courtforms usefullinks faqs

 Berkenaan Perceraian
  
 Perceraian Di Dalam Islam
  
 Perceraian Bukan Huraian
  
 Kesan-kesan Perceraian
  
 Situasi Setelah Berpisah
  
 Penilaian
 
Jenis-Jenis Perceraian
  
 Talak
  
 Cerai Ta'lik
  
 Fasakh
  
 Khulu'
  
 
 


PERCERAIAN DI DALAM ISLAM
....................................................

Firman Allah swt di surah An Nisa' ayat 19,
 

" Pergaulilah isterimu dengan baik, sekiranya kamu benci kepada mereka, boleh jadi ada yang kamu benci itu Tuhan akan menjadikan kebaikan yang banyak padanya"


Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda yang bermaksud,

 

" Perbuatan halal yang dimurkai Allah ialah talak"

Riwayat Abu Daud dan Hakim


Ayat Al-Quran dan Hadis di atas ini dengan jelas memberikan kita penjelasan bahawa perceraian merupakan suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah swt. Agama Islam tidak mengalakkan umatnya bercerai berai, kerana ia akan mengakibatkan implikasi yang negatif kepada pasangan itu sendiri, anak-anak, keluarga mahupun masyarakat amnya.
 
Amanah dan tanggungjawab ini hanya dapat dilaksanakan oleh kedua pasangan suami isteri dengan baik dan sempurna, jika keduanya menjadikan dasar ikatan atau perjanjian yang suci ini dengan bersumberkan iman dan taqwa kepada Allah swt. Selagi kedua pasangan ini menjadikan sumber pegangan mereka berpandukan dengan ajaran Islam, Insya Allah tujuan dan matlamat perkahwinan yang didambakan akan berkekalan hingga ke akhir hayat mereka.